موعظه سرورمان در بالای کوه

 

" موعظه سرورمان در بالای کوه "

 

خوشا به حال آنها که نیاز خود را به خدا احساس می کنند ، زیرا ملکوت آسمان از آن ایشان است 

خوشا به حال ماتم زدگان ، زیرا تسلی خواهند یافت

خوشا به حال فروتنان ، زیرا ایشان مالک تمام جهان خواهند گشت

خوشا به حال گرسنگان و تشنگان عدالت ، زیرا سیر خواهند شد

خوشا به حال آنان که مهربان و با گذشتند ، زیرا از دیگران گذشت خواهند دید

خوشا به حال پاک دلان ، زیرا خدا را خواهند دید

خوشا به حال آنان که برای برقراری صلح بین مردم کوشش می کنند ، زیرا ایشان فرزندان

         خدا نامیده خواهند شد

خوشا به حال آنانکه به سبب نیک کردار بودن آزار می بینند ، زیرا ایشان از برکات

       ملکوت آسمان بهره مند خواهند شد

هرگاه به خاطر من شما را ناسزا گفته ، آزار رسانند و به شما تهمت زنند ، شاد باشید

بلی،خوشی و شادی نمایید،زیرادرآسمان پاداشی بزرگ در انتظار شماست

بدانید با پیامبران گذشته نیز چنین کردند

 

"انجیل متی : باب پنجم ، آیات سوم الی دوازده"

  برای دانلود کلیک کنید   

 

 

 
Kalender
<<
OK
>>
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Meldungen der Evang. Landeskirche in Baden