ایــــــــمــــــــــان مــــــــــــــــا

 

" ایمان ما "

ایمان دارم به خدای  پدر، قادر مطلق ، آفریننده آسمانها و زمین

و عیسی مسیح فرزند یگانه او، سرورما، که توسط روح القدس دمیده شد، از مریم باکره زاییده شد، توسط پنطیوس پیلاطوس رنج کشید

به صلیب کشیده شد ، کشته شد ، به خاک سپرده شد ، وارد

قلمرو مردگان شد ، پس از سه روز دوباره برخواست و به آسمان

صعود کرد و به دست راست خدای متعال نشست ، او دوباره

بازخواهد گشت و مردگان و زندگان را داوری خواهد کرد

ایمان دارم به روح القدس ، کلیسای مقدس و تمام مقدسین

آمرزش گناهان ، برخواستن مردگان و زندگی ابدی

آمین 

   برای دانلود کلیک کنید

 
Kalender
<<
OK
>>
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Meldungen der Evang. Landeskirche in Baden