دعایی که سرورمان به ما آموخت

  

"دعایی که سرورمان به ما آموخت"

 

ای پدر ما که در آسمانی ، نام مقدس تو گرامی باد

ملکوت تو برقرار گردد

خواست تو آنگونه که در آسمان مورد اجراست ، در زمین نیز اجرا گردد

نان روزانه ما را امروز نیز به ما ارزانی دار

خطاهای ما را بیامرز چنانکه ما نیز آنان را که به ما بدی کرده اند ، می بخشیم

ما را از وسوسه ها دور نگه دار و از شیطان حفظ فرما ؛

زیرا ملکوت و قدرت و جلال تا ابد از آن توست

         آمـــــــــــــــــــیـــــــــــــــن

 

"انجیل متی باب ششم"

 

 برای دانلو کلیک کنید

 
Kalender
<<
OK
>>
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Meldungen der Evang. Landeskirche in Baden