مراسم عشاء ربانی

  

"مراسم عشاء ربانی"

           این مراسم ، در زبان فارسی به شام آخر و یا مراسم نان و شراب نیز معروف است و جزو ارکان آئین مسیحیت می باشد ، به طوری که  در کلیساهای کاتولیک و ارتو دکس جزو هفت مراسم و در کلیساهای پروتستان ( از جمله کلیسای ما ) جزو مراسم اصلی و لازم می باشد. ذکر این نکته نیز لازم است که این مراسم در کلیساهای مختلف پروتستان ، بسته به شرایط ، ممکن است هر هفته ، دو هفته یکبار و یا حتی یک بار در ماه انجام شود.

 

در کلیسای ما (هایدلبرگ) این مراسم ، در آخرین یکشنبه هر ماه  برگزار می شود که شرح آن در زیر خواهد آمد.

 

دعوت :

 

      در ابتدا کشیش توضیح کوتاهی در مورد این مراسم داده و از همه کسانی که در قلب خود معترفند که زندگیشان از آن خودشان نبوده و می خواهند با این مراسم در مسیح شریک بوده و زندگی کنند ، دعوت به عمل آورده و آواز می دهد :>  قلبتان را به سمت خداوند متعالی کنید

Erhebet Eure Herzen

افراد حاظر در کلیسا ایستاده و می خوانند :> "ما قلبمان کاملا" متوجه خداوند است "

Wir erheben sie zum Herren

سپس کشیش آواز می دهد :>  " اجازه دهید تا از سرور و خداوندگارمان تشکر کنیم "

lasset uns Dank sagen dem Herrn unserm Gott

افراد حاظر در کلیسا می خوانند :>   " این فقط شایسته اوست "

das ist würdig und gerecht

 

 

 

 

 

نیایش و حاجت :

 

       در این بخش کشیش شروع و به حمد و ستایش خداوند نموده و از وی بابت نعمتهایش که به ما ارزانی داشته ، تشکر می کند ودر انتهای آن می گوید :>   "درعوض ، تمام ملائک و فرشتگان تو را ستایش می کنند ، به همراه آنان ما نیز به صدا در آمده و در ستایش تو آواز می خوانیم "

„...dafür loben Dich alle Engel und Seraphinen, mit denen wir unsere Stimmen erheben und singen"

 

سپس جماعت حاظر در کلیسا می خوانند :>  " پروردگار مقدس ، مقدس ، مقدس ، میزبان است "

" تمام زمین پر از جلال و عظمت اوست . خداوند را جلال باد."

" خجسته باد آنکه با نام خداوند اینجا آمد . بالا ترین جلال از آن اوست. "

 

„Heilig, heilig, heilig ist der Herr Zebaoth.

Alle Lande sind seiner Ehre voll. Hosianna in der Höhe.

Gelobet sei der da kommt im Namen des Herrn. Hosianna in der Höhe."

 

 

 

جملات آغازین جهت شروع مراسم عشاء ربانی :

 

سپس کشیش به ترتیب نان و شراب را نگه داشته و می گوید :> " سرورمان عیسی مسیح ، در شبی که به وی خیانت شد ، نان را در دست گرفته و پس از شکرگزاری ، آن را تکه تکه نمود و به شاگردان خود داد و گفت : این بدن من است که برای شما داده خواهد شد . این را همیشه به یاد من به جا آورید .

به همین ترتیب ، پس از غذا ، جام را بالا گرفته و پس از شکرگزاری به آنان داده و گفت : بگیرید و بنوشید ، آنچه در این است . این جام نشانه عهد جدیدی است که با خون من بسته می شود ، این خون برای شما و بخشیده شدن گناهان شما ریخته می شود . همیشه آن را به یاد من بنوشید . "

 „Unser Herr Jesus Christus, in der Nacht, da er verraten ward, nahm er das Brot, dankte und brachs und gabs seinen Jüngern und sprach: Nehmt hin und esset's. Dies ist mein Leib, der für Euch gegeben wird. Solches tut zu meinem Gedächtnis.

Desgleichen nahm er auch den Kelch nach dem Mahl, dankte, gab ihnen den und sprach: Nehmet hin und trinket alle daraus. Dieser Kelch ist der neue Bund in meinem Blut, das für euch vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Solches tut, sooft ihr daraus trinket zu meinem Gedächtnis."

 

دعای مخصوص :

سپس همه حضار با هم دعای " ای پدر ما که در آسمانی ... " را می خوانند .

 

مسیح بره قربانی خدا :

سپس حاظرین در کلیسا با هم می خوانند :> " مسیح ، ای بره [قربانی] خدا،که گناهان جهان را برخود گرفتی ، رحمت خود را بر ما عطا کن "

" مسیح ، ای بره [قربانی] خدا،که گناهان جهان را برخود گرفتی ، رحمت خود را بر ما عطا کن "

" مسیح ، ای بره [قربانی] خدا،که گناهان جهان را برخود گرفتی ، آرامش خود را بر ما عطا کن "

" آمین "

„Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünd der Wellt, erbarm Dich unser.

Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünd der Welt, erbarm Dich unser.

Christe, Du Lamm Gottes, der Du trägst die Sünd der Welt, gib uns Deinen Frieden. Aaaaaamen.

 

 

 

 

تبریک آرامش،صلح و دوستی اعطا شده از طرف خداوند :

 

سپس کشیش می گوید :> " همانطور که خداوند شما را می بخشد ، شما نیز ببخشید. دستهای هم را [ به نشانه بخشش و دوستی ] بفشارید و به هم " شالوم " ، " سلام " و یا " آرامش خداوند بر تو باد" بگویید. "

„Wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch Ihr. Reichen Sie nun einander die Hand und sprechen Sie „Shalom" oder „Der Friede des Herrn sie mit Dir".

Gemeindeglieder reichen einander die Hand und sagen dazu „Shalom" oder der „Friede des Herrn sei mit Dir".

سپس تمام حاظرین ، به نشانه دوستی و بخشش ، این عمل را انجام می دهند.

 

آماده سازی و دعوت :

پس از آن در برخی از کلیساها کشیش ، شرح مختصری از چگونگی  برگزاری این مراسم  داده  و    می گوید :> " حال همه چیز آماده است ، بچشید و ببنید که چگونه پرودگار بخشنده ای است ، خداوند شما . خوشا به حال آنانکه به او ایمان و اعتماد دارند.

آمین ! "

 „Und nun kommt, es ist alles bereit. Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist. Wohl denen, die auf ihn trauen. Amen."

 

 

 

توضیحی که کشیش در مورد چگونگی اجرای مراسم می دهد ( این توضیحات در کلیساهای مختلف ، متفاوت هستند ) :

 

به طور کلی و بسته به شرایط و اعضای کلیسا ، این مراسم در سه دور اجرا می شود :

-         تقسیم نان ، به همراه شراب از یک جام مشترک .

ممکن است ، شخصی بخواهد در دور اول این مراسم حضور داشته باشد ، ولی به هر دلیل (بیماری و یا ... ) نخواهد از جام مشترک بنوشد. این شخص می تواند ، جام را از کشیش گرفته (که به معنای پذیرفتن شراب است) و پس از یک دعای کوتاه در دل ، مجددا" آن را بدون نوشیدن از آن به کشیش برگرداند.

هستند اشخاصی که بنا بر اعتقاد خود ، نان را نگه داشته و پس از رسیدن نوبت شراب ، آن را کوتاه در شراب فرو برده و در دهان می گذارند.

-         تقسیم نان و شراب در جامهای کوچک (تک نفره).

دور دوم ، مربوط به افرادی است که می خواهند (به هر دلیل) از جامهای یک نفره بنوشند.

-         دور سوم ، مربوط به اشخاص سالخورده و یا افرادی است که به هر دلیل نمی توانند به محراب کلیسا رفته و مراسم را به جا بیاوررند . در این دور کشیش به میان حاظران آمده و نان و شراب را بین افرادی که درخواست دارند ، تقسیم می کند .

 

دعای پایانی مراسم و تشکر :

 

پس از اجرای مراسم ، عشاء ربانی ، کشیش دعایی در نیایش نعمتهای خداوند خوانده و روی ظروف و باقی مانده نان و شراب مخصوص مراسم را مجددا" با پارچه ای سفید می پوشاند.

 

 

 

 

 

 

>>>باقی مراسم همانند مراسم یکشنبه بدون عشاء ربانی انجام می گیرد<<<

 
Kalender
<<
OK
>>
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Meldungen der Evang. Landeskirche in Baden