مــــــــــزمـــــــــــــور اول

 

"مزمور شماره یک : خوشبختی واقعی"

 

خوشا به حال کسی که با بدکاران مشورت نمی کند و راه گناهکاران را در پیش نمی گیرد و با کسانی که خدا را مسخره می کنند همنشین نمی شود ، بلکه مشتاقانه از دستورات خداوند پیروی می کند و شب و روز در آنها تفکر می نماید. او همچون درختی است که در کنار نهرهای آب کاشته شده و به موقع میوه می دهد و برگهایش هرگز پژمرده نمی شود ؛ کارهای او همیشه ثمر بخش است

اما بدکاران چنین نیستند . آنها مانند کاهی هستند که در برابر باد پراکنده می شوند. آنها در برابر مسند داوری خدا محکوم خواهند شد و به جماعت خداشناسان راه نخواهند یافت.درستکاران توسط خداوند محافظت و هدایت می شوند ، اما بدکاران بسوی نابودی پیش می روند

 

  برای دانلود کلیک کنید

 
Kalender
<<
OK
>>
MO
DI
MI
DO
FR
SA
SO
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.
31.
Meldungen der Evang. Landeskirche in Baden